Jeg tar ikke lenger imot henvisninger eller timebestillinger, da jeg er i ferd med å avvikle Randis logopedtjeneste AS pr 30/6.2020.

Jeg går tilbake til spesialisthelsetjenesten, og skal begynne å jobbe som logoped ved Drammen sykehus.

 

Om meg

Mitt navn er Randi Bjor Hognestad. Jeg er utdannet logoped ved Universitetet i Oslo. I tillegg er jeg utdannet førskolelærer, spesialpedagog og har også
 grunnfag i tegning.

 

Jeg har over 30 års erfaring som spesialpedagog og logoped i barnehage, grunnskole, og voksenopplæring.

Jeg har vært ansatt som Logoped ved Bærum sykehus – Medisinsk avdeling, seksjon for geriatri, slag og rehabilitering.

 

Medlem av Norsk Logopedlag MNLL.

Medlem av ParkinsonNet

Stiftet Randis logopedtjeneste 01.03.2017.