Hvordan bestille time

Gå til nevrolog eller ØNH-lege og be om henvisning til logoped. Henvisningen MÅ inneholde en skriftlig diagnosekode. Ta kontakt med meg for avtale, og medbring henvisningen. 

Hvem kan få dekket utgiftene til logoped?

Om du er over 18 år gjør logoped en vurdering av om du har rett på gratis logopedhjelp gjennom HELFO. 

Det er logopeden som er ansvarlig for å avgjøre om du har rett på dekning av utgifter til logoped. Helfo forholder seg kun til henvisningen fra lege og forventer at behandlende logoped vet hvorvidt det foreligger et mulig logopedtilbud fra kommune eller fylke.

Dersom du ikke har rett på å få dekket utgifter til logoped, men allikevel ønsker behandling gjelder følgende priser, som justeres etter Helfos takster. Betaling skjer på faktura.

  • 60 minutters behandlingstime 1 036,- kr

  • 45 minutters behandlingstime 782,- kr

  • Undersøkelse 1 562,- kr

 

Det er ikke alt som dekkes av folketrygden

Logoped kan kun motta refusjon fra HELFO for behandlingstimer, og for telefonsamtaler og møter med helsepersonell. Jeg opererer derfor med følgende tilleggstakster:

  • Møtevirksomhet med eksterne parter / veiledning: 625,- kr.

Diverse skriv etter klientens ønske:

  • Standardskriv: 250,- kr.

 

Sykdom, sen avbestilling og glemt time.

Logoped kan ikke fakturere en tredjepart for timer der klienter ikke møter. Jeg har derfor følgende betingelser:

  • Glemt time uten å gi beskjed: timen må betales i sin helhet

  • Sen avbestilling (avbestilling må skje mellom kl  8-20 på SMS dagen i forveien). Sen avbestilling faktureres 518,- kr.

Kontakt

Røykenbadet, Helsebygget plan 3

Bassengveien 1, 3440 Røyken

996 47 810

randislogopedtjeneste@outlook.com

Nyttige linker

Helse Norge

Helfo

Norsk Logopedlag

Afasiforbundet

Parkinsonforbundet