Hvordan bestille time

Nytt regelverket i HELFO sikre raskere behandling for deg over 18 år.

Hvem kan få dekket utgifter til privat logoped?

Spesialist / lege kan henvis deg elektronisk, da vil du bli kontaktet av meg for avtale om første undersøkelse.

Du kan ta med henvisning fra spesialist / lege i papirformat, da må du først kontakte meg for avtale.

Dersom ikke Helfo dekker dine utgifter til logoped, betaler du time for time.

Jeg følger Helfos satser.

 

 

 

Timer som ikke avbestilles innen 24 timer før avtale vil bli fakturert.

Kontakt

Røykenbadet, Helsebygget plan 3

Bassengveien 1, 3440 Røyken

996 47 810

randislogopedtjeneste@outlook.com