Nyttig fagstoff

Hva er dysfagi eller svelgevansker
Jill Bolte Taylor fikk en forskningsmulighet få hjerneforskere ville ønsket seg: hun fikk et kraftig hjerneslag. 
ParkinsonNet er en tverrfaglig helsetjeneste som skal bidra til at personer med Parkinsons sykdom og parkinsonisme får optimal behandling og anledning til best mulig livskvalitet der de bor. Etter to års pilotprosjekt er det besluttet at ParkinsonNet gradvis skal bli nasjonalt fra 2020. Les mer: https://parkinson.no/behandling-og-rehabilitering/parkinsonnet

Kontakt

Røykenbadet, Helsebygget plan 3

Bassengveien 1, 3440 Røyken

996 47 810

randislogopedtjeneste@outlook.com

Nyttige linker

Helse Norge

Helfo

Norsk Logopedlag

Afasiforbundet

Parkinsonforbundet