Mine tjenester

Jeg hjelper deg med kommunikasjon og svelging
Spesial­områder

Vansker med:

  • Kommunikasjon

  • Språk

  • Stemme

  • Svelging

  • Taleflyt

  • Uttale

Vurdering og behandling:

  • Etter akutt hjerneslag

  • Ved nevrologiske sykdommer

  • Skader etter strålebehandling eller operasjon

  • Ved stamming

Kontakt

Røykenbadet, Helsebygget plan 3

Bassengveien 1, 3440 Røyken

996 47 810

randislogopedtjeneste@outlook.com